Galvenā lapa Projektu aktivitātes

  Mēs – nākotnei! aicina dejot!

  2010.gada 12.novembrī, mēs biedrības „Bērnu, jauniešu un to ģimeņu atbalstam „Mēs – nākotnei!”” biedri: Ņina Luščenoka, Armands Andersons, Mārtiņš Aizpurietis un es Toms Teicis devāmies uz Rīgu, lai V/a „Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrā” parakstītu līgumu par mūsu izstrādāto projektu  „R&B vienoti mākslā - vienoti sabiedrībā”. Projekta ideja mums radās 4 dienu apmācības seminārā, kuru šī gada jūnija mēnesī organizēja biedrība jauniešiem un skolotājiem viesu namā „Smēdes”. Piedaloties seminārā  (un iepriekš apmeklējot  centra „Zīles” jauniešus) mēs redzējām,  kā vairāki jaunieši rāda savus hobijus, nodarbošanos, talantus un ar kādu prieku un aizrautību viņi to dara, ja attiecīgā lieta viņiem patīk.  Tāpēc, atbalstot savu vienaudžu vēlmes, mums radās ideja uzrakstīt projektu, kura laikā jaunieši  - interesenti varētu darboties kopā ar mums, sadarboties ar jauniešiem no Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novada, apgūt jaunas zināšanas dažādos deju stilos, piemēram,  Hip Hop, Electro Dance (Teckotik) un iegūt vizuālās iemaņas zīmējot Grafiti.

  Šodien parakstot līgumu par projekta realizāciju, mēs bijām priecīgi, ka tika atbalstīts kārtējais mūsu biedrības projekts, un pie tam vēl, uzslavēts pat teicamu kvalitāti projekta izstrādi. Uzslavēja mūs par aktīvo darbību vienaudžu labā. Kā informēja  V/a „Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūrā” projektu koordinatore, projektu konkursam tika iesniegti vairāki projekti, bet atbilstoši prasībām un augstā kvalitāte bija izstrādāti tikai 14 projekti,  no tiem 5 tika piešķirts finansējums.
  Kā mūs informēja, tad daži projekti par iespēju saņemt finansējumu „cīnījās „ atkārtoti. Priecē tas, ka pateicoties savai neatlaidībai, mūsu vienaudži no citiem Latvijas reģioniem tomēr sasniedza savu mērķi un ieguva finansējumu savu vēlmju īstenošanai.  Jauniešu organizācijas plāno organizēt pasākumus vienaudžiem, iesaistīsies atkritumu pārstādes aktivitātēs, veidos stāstus un popularizēs tos ciemojoties pie vienaudžiem dažādos Latvijas novados. Pasākuma laikā mēs prezentējam savus projektus un apņemamies veicināt sadarbību starp projektu īstenotājiem, jo visi projekti mums šķita ļoti interesanti, saistoši jauniešiem ar ļoti oriģinālām idejām. Īstenojot savu projektu mēs centīsimies iesaistīt projekta aktivitātēs Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu vienaudžus no jauniešu aprūpes iestādēm, maznodrošināto ģimeņu jauniešus, jauniešus ar īpašām vajadzībām, jauniešus, kas vēlas attīstīt savas dejošanas prasmes un iemaņas, jauniešus, kas ir gatavi sadarbībai un darbībai savu vienaudžu labā.

  Svarīgākais, lai jauniešiem ir gribasspēks, interese šajā projektā aktīvi darboties, lai gūtu jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, ko viņi varētu izmantot arī nākotnē, un, protams, šeit atrast jaunus draugus!
  Toms Teicis, biedrības „Mēs – nākotnei!" biedrs

  „Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”


  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1425913
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 5 viesi