Galvenā lapa Projekti 2010

  15.02.2010. – 31.07.2010.

  Projekts „ Jaunatnes politikas vadlīniju un darbības programmas izstrāde veselības veicināšanai, neformālajai izglītībai un iniciatīvas veicināšanai Limbažu novadā 2010. - 2013.gadā”, piešķirts Sorosa – Fonds Latvija finansējums, 2000. 00 EUR

  Mērķis:
  Nodrošināt mērķtiecīgas, plānotas un efektīvas darbības priekšnoteikumus  Limbažu novada jaunatnes politikas jomā, izstrādājot Limbažu novada jaunatnes politikas īstenošanas programmu 2010.- 2013.gadam ar pašu jauniešu aktīvu līdzdalību.
  Uzdevumi:
  Darba grupas izveide, situācijas izpēte un vietēja līmeņa dokumenta izstrāde jaunatnes politikas jomā.
  Uz mērķa grupu – novada jauniešiem, novada deputātiem, speciālistiem darbā ar bērniem un jaunatni, vecākiem, skolotājiem, sabiedrību – vērstas publicitātes un motivācijas akcijas.
  Komunikācija un sadarbība ar sabiedrību un novada pārvaldi.
  Pamatojoties uz izstrādātajiem dokumentiem, līdzdalība programmas īstenošanā.
  Programmas projekts iesniegts Limbažu novada domei 02.07.2010., apstiprināts 25.11.2010.
  Programmas projekts, skatīt šeit:

  16.02.2010. – 31.12.2010.
  Projekts „Veselības veicināšanas, neformālās izglītības un jauniešu iniciatīvu centra izveide Limbažos, Klostera ielā 4a”, piešķirts Lauku atbalsta dienesta finansējums, LEADER programmas ietvaros publisks finansējums 10629,97 , projekta īstenošana atsaukta, jo netika iegūts atbalsts no Limbažu novada domes (atteikts līdzfinansēt centra pakalpojumu segšanu par siltumu pēc centra izbūves, deleģēt daļu no pašvaldības funkcijām jaunatnes jomā).


  20.05.2010. – 31.10.2010.
  Projekts „Limbažu bērnu un jauniešu veselības veicināšanas, neformālās izglītības un iniciatīvas centra izveide un aprīkošana”, piešķirts Limbažu novada domes un VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” finansējums 500,00 Ls, projekta īstenošana atsaukta, jo netika iegūts atbalsts no Limbažu novada domes (atteikts līdzfinansēt centra pakalpojumu segšanu par siltumu pēc centra izbūves, deleģēt daļu no pašvaldības funkcijām jaunatnes jomā).


  01.09.2010.
  Projekts ”R&B vienoti mākslā – vienoti sabiedrībā” iesniegts V/A „Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra” programmas „Jaunatne darbībā” projektu konkursam, piešķirts finansējums 6404 EUR. Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2011. – 31.07.2011.

  01.11.2010. Francija – Latvija
  01.02.11. – 10.10.11. Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts "LEAD THE FUTURE!" Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras, programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros: projektā piedalās: FRANCE, LATVIA, ENGLAND, HUNGARY, ROMANIA, SPAIN. Projekta īstenošanas laiks 2011.gads

  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1425881
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 2 viesi