Galvenā lapa Jauniesu veseliba

  Briselē, 2009. gada 9. jūlijā
  Komisija nāk klajā ar jauniešu veselības iniciatīvu “Rūpējies par savu veselību!”

  Eiropas Komisijas veselības komisāre Andrula Vasiliu šodien nāca klajā ar iniciatīvu, kuras mērķis ir panākt, lai jaunieši aktīvāk iesaistītos ES veselības politikas veidošanā. Iniciatīva sākas ar konferenci par jauniešu veselību 2009. gada 9. un 10. jūlijā Briselē. Vairāk nekā 200 jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem no visas Eiropas tiksies ar politikas veidotājiem un veselības organizācijām, lai pārrunātu svarīgākās problēmas veselības jomā, piemēram, alkohola lietošanu, smēķēšanu un narkotikas, arī fiziskās aktivitātes un garīgo veselību.Apskatīs arī pārnozaru jautājumus, tostarp finanšu krīzi, nevienlīdzību veselības jomā, izglītību un plašsaziņas līdzekļu nozīmi. Konferenci rīko kopā ar Eiropas Jaunatnes forumu, un tai izveidota daudzvalodu tīmekļa vietne ES veselības portālā ar interneta žurnālu, kurā jaunieši var paust savu viedokli par veselības jautājumiem. Konferences galvenie runātāji būs Nīderlandes princese Laurentien , Francijas augstais pārstāvis jaunatnes jautājumos Martin Hirsch , Pasaules Veselības Organizācijas Eiropas reģionālā biroja direktora vietniece Nata Menabde un Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs Tine Radinja . Jaunieši, kas piedalās konferencē, runās visās sesijās, un konferenci pārraidīs tiešraidē internetā, lai tā būtu pieejama plašākai publikai.
  ES veselības komisāre Andrula Vasiliu teica: “Lai gan Eiropas jauniešu veselība ir labāka nekā jebkad agrāk, ir pamats bažām, ka pārlieku daudzi jaunieši izvēlas dzīvesveidu, kas ilgtermiņā mazinās viņu iespējas dzīvot veselīgi un produktīvi, tādējādi kaitējot viņu nākotnei. Mans mērķis ir motivēt mūsdienu jauniešus, lai viņi rūpētos par savu veselību, iesaistītos politikas veidošanā un paustu savu viedokli veselības jautājumos.”
  Jauniešu veselības iniciatīvas mērķis ir
  •    ciešāk iesaistīt jauniešus ES veselības politikā;
  •    stiprināt partnerību ar jauniešiem lēmumu pieņemšanas procesā;
  •    iesaistīt citas nozares ES politikas virzienu un valsts līmenī, īstenojot jauniešiem paredzētas profilaktiskās programmas;
  •    atbalstīt dalībvalstu darbības jauniešu veselības jomā.
  Nepieciešamība pēc šādas iniciatīvas kļūst vēl uzskatāmāka, ņemot vērā rezultātus Generation Europe veiktajā apsekojumā, kurā konstatēja, ka 52 % no aptaujātajiem nezināja, ka ES politika jauniešu veselības jomā vispār pastāv. Jautāti par savām iespējām iesaistīties veselības politikas veidošanā, 41 % aptaujāto atbildēja, ka vēlas tiešāku saskari ar politikas veidotājiem, un 40 % aptaujāto ierosināja, ka jāuzlabo saziņas kanāli.
  Tīmekļa vietne “Rūpējies par savu veselību!”

  Saistībā ar iniciatīvu Komisija izveidojusi tīmekļa vietni “ Rūpējies par savu veselību! ”  (http://ec.europa.eu/health-eu/youth/index_lv.htm), kas 22 valodās pieejama ES veselības portālā. Tīmekļa vietnē ir trīs galvenās daļas: konferencei veltīta lapa, Jauniešu veselības konkursa lapa un interneta žurnāls ar jauniešu paustajiem viedokļiem, kuru vada Eiropas Jaunatnes forums. Mākslas konkursa uzvarētājus pasludinās konferencē 9. jūlijā.
  Vispārēja informācija

  Sadarbībā ar jauniešiem ES jau ir izstrādājusi konkrētas darbības. Piemēram, Jaunatnes forumā ES tabakas lietošanas novēršanas kampaņās “Help”, kurām viņi pat izveidoja jauniešu manifestu, sniedzot savu viedokli par atbilstošiem pasākumiem, lai labāk novērstu tabakas kaitīgo ietekmi. Jaunieši ir mērķgrupa arī vairākās veselības veicināšanas darbībās, ko sākuši dalībnieki ES rīcības platformā par uzturu, fizisko aktivitāti un veselību. Jauniešu veselības iniciatīva paredz turpināt minētās darbības.
  Papildinformācija

  Plašāka informācija par Jauniešu veselības iniciatīvu, konferenci un vispārējie ziņojumi pieejami “Rūpējies par savu veselību!” tīmekļa vietnē
  http://health.europa.eu/youth .
  Eiropas jaunatnes forums http://www.youthforum.org/ .
  SANCO ĢD: tīmekļa vietne par veselību noteicošajiem faktoriem :
  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/healthdeterminants_en.htm .
  MEMO/09/ 326

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1425900
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 9 viesi