Galvenā lapa Projektu aktivitātes R&B vienoti mākslā, vienoti sabiedrībā 27_05_11_pedej_pasakums_nosl


  Mēs kliedzām no prieka... un raudājām.....

  27.05.11., noslēdzies biedrības "Mēs - nākotnei!" īstenotais projekts "R&B vienoti mākslā, vienoti sabiedrībā".

  Šajā dienā notika viena no projekta rezultātu izplatīšanas  aktivitātēm „Skats augšup”, kuru jaunieši bija iecerējuši, kā Deju Maratonu. Jaunieši dejoja Hip-hop Limbažu pilsētas ielās, pie Limbažu Autoostas, pie "MAXIMA XX", pie Limbažu Kultūras nama un  "maratons" noslēdzās Limbažu muzeja laukumā ar plašu pasākumu "Skats augšup", kuru kuplināja jaunieši no visiem trim novadiem un viņu vecāki. Neskatoties uz to, ka pasākumu nedaudz „samērcēja” lietus,  pasākumā skanēja mūzika, bija jauniešus dejas, tika organizēts konkurss "Dejo nost Hip - hop stilā",  viktorīna "Jaunietis darbībā", zīmēšanas konkursi, atrakcijas, spēles, u.c. aktivitātes. Pasākumā  kopumā piedalījās ap 80 jauniešu, kaut gan visu laiku notika kustība, jo dažiem bija jāsteidzas uz autobusiem, bet daži pievienojās pasākumam nedaudz vēlāk.Pasākuma noslēgumā  biedrības valdes priekšsēdētāja Ņina Luščenoka kopā ar projekta vadītāju Mārtiņu Aizpurieti visus ciemiņus un projekta dalībniekus aicināja pacienāties ar gardumiem, teica paldies visiem visiem projekta atbalstītājiem, palīgiem, sadarbības partneriem no centra "Zīles" - Dzintaram, Oļģertam, Terēzei, Janai, Jurim un Sandim, un protams, savas komandas locekļiem: Tomam Teicim, Inetai Zvirbulei, Lienei Aizpurietei, Saulcerītei Stepiņai, Sabīnei Namniecei, Linardam Aizpurietim, Andrejam Luščenokam, Montai Teicei, Laurim Taubem  un Ģirtam Priedītim.
  Jaunieši, savukārt, teica lielu paldies projekta atbalsta personai Ņinai Luščenokai, kura visu piecu mēnešu garumā jauniešiem sniedza atbalstu projekta īstenošanā.
  Svētku sajūtu kuplināja jauniešu prieks, smiekli, jautrība, dejas, vienaudžu pateicības vārdi projekta komandai par piedāvāto iespēju piedalīties projektā, un protams, jauniešu palaistās Debesu Laternas, kas padarīja vēl krāšņākas debesis virs Limbažiem! Bija tik aizkustinoši skaisti, ka dažiem gribējās kliegt no prieka, bet dažiem pat nobira kāda asariņa... Ko lai saka... projekts ir beidzies...
  Varbūt tā pa nopietnam, tikai tagad vairāki no mums saprata, kādu pozitīvu lādiņu mēs ieguvām  un kādu devām citiem jauniešiem, skolotājiem, vecākiem, sabiedrībai, jo darbojoties, atradām un pulcējām kopā jaunus draugus no visiem 3 novadiem, iemācījāmies paši un mācījām citus jauniešus dejot  Hip – hop, Limbažos, Staicelē, Alojā un „Zīlēs”. Zīmējam Grafitī stilā, apgleznojām kādu no sienām, piedalījāmies radošās apmācībās, talkās u.c. citās projekta aktivitātēs. Iemācījāmies plānot un organizēt pasākumus, strādāt ar dokumentiem un veidot reklāmas kampaņas. Vairākkārtīgi, pēc nopietna un smaga darba ar sadarbības partneriem no centra „Zīles” organizējām projekta izvērtēšanas pasākumus ar piknika elementiem, spēlēm, atrakcijām u.c. aktivitātēm.
  Svarīgākais, ka mēs saviem vienaudžiem Limbažos nodrošinājām iespēju apmeklēt Toma Teiča vadībā „Hip - hop deju studiju Limbažos”, kuru izveidojām sadarbībā ar Limbažu Bērnu un jauniešu centru. Protams, veicām arī citus darbiņus un aktivitātes, kurās bija iespēja piedalīties vairāk nekā 600 Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu jauniešiem, ar to viņu dzīvi padarot interesantāku, krāšņāku, kaut vai uz neilgu  laiku! 
  Biedrības „Mēs – nākotnei!” biedri un projekta komanda saka: PALDIES visiem visiem atbalstītājiem, palīgiem!  Un varbūt, tiekamies nākošajā projektā!

  „Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”


   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1389221
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 7 viesi