Galvenā lapa Projektu aktivitātes R&B vienoti mākslā, vienoti sabiedrībā 25_05_11_rezult_izpalt_pasakumi


  Projekta "R&B vienoti mākslā, vienoti sabiedrībā" rezultātu izplatīšanas un izmantošanas pasākumi

  Projekta rezultātu izplatīšanas un izmantošanas informatīvo pasākumu ietvaros no 13.05. līdz 25.05.11.

  projekta darba grupa prezentēja projekta rezultātus Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novadu izglītības iestādēs, jauniešu centros un bērnu namos. Aktivitāšu laikā mēs kopā ar jauniešiem dejojam Hip – hop dejas, Alojas dienas centra un centra „Zīles” jauniešiem „pasniedzam” deju nodarbības. Tā, kā  projekta aktivitāšu norise daļēji sakrita ar biedrības aktivitāšu īstenošanu jauniešiem, Eiropas jauniešu nedēļas ietvaros (kas iepriekš nebija plānots!), biedrības jauniešiem,  projekta darba grupas aktīvistiem nācās ļoti nopietni un daudz strādāt, lai spētu apvienot un augstā līmenī īstenotu abas plānotās aktivitātes. Projekta „rezultātu” info pasākumu norisei nācās veltīt vairāk nekā 2 nedēļas. Bet pirms tam, vēlu vakaros un pat naktīs tika veidotas prezentācijas, video filmas, izdales materiāli jauniešiem, gatavojamies noslēguma pasākuma „Skats augšup” īstenošanai. Tas bija vienlaicīgi grūts, atbildīgs un aizraujošs laiks, jo divu nedēļu laikā mums bija iespēja tikties gandrīz vai ar 500 jauniešiem, un ne tikai tikties, bet darboties kopā! Bet vislielākais gandarījums bija tas, ka neskatoties uz lielu darba apjomu, nogurumu, projekta norise notika saskaņā ar plānotu, par to bija  prieks mums pašiem, mūsu sadarbības partneriem, un protams, projekta aktivitāšu dalībniekiem. Projekta vadītājs, M.Aizpurietis

  „Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

   
  Autorizācija



  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1389211
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 11 viesi