Galvenā lapa Projektu aktivitātes R&B vienoti mākslā, vienoti sabiedrībā 28_03_11_Step_up_Nosleg

  „Step up” bija superīgi!

  Š.g. 22.-25. martā, biedrība „Mēs- nākotnei!” organizēja četru dienu radošās apmācības „Step up”, projekta „R&B vienoti mākslā- vienoti sabiedrībā” ietvaros. Projektu finansē „Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra”.
  Iespēja piedalīties Hip - hop dejošanas, grafiti zīmēšanas u.c. radošajās apmācībās tika dota 33 jauniešiem no dažādām sociālajām grupām Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novados. Jauniešu atsaucība un vēlme piedalīties projekta aktivitātē bija ļoti liela, jo tika iesniegti 63 pieteikumi. Jauniešu mērķis bija apgūt jaunas iemaņas dejošanā, zīmēšanā un saskarsmē ar apkārtējiem, kā arī iegūt jaunus draugus un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku.

  Pirmajā dienā, kad jaunieši ieradās viesu namā „Dārziņi”, Viļķenes pag., viņus laipni sagaidīja viesu nama saimniece Dzintra Eglīte. Tikko ienākot telpās, jauniešiem   tika dots jau pirmais uzdevums - iekārtoties istabiņās, ar šo uzdevumu visi tika galā ļoti ātri un veiksmīgi. Pirmā diena, tika veltīta jauniešu iepazīšanas un komandas saliedēšanas aktivitātēs. Projekta aktivitāšu vadītāji: Mārtiņš, Saulcerīte, Toms, Liene, Linards, Ģirts u.c., jauniešus aicināja iesaistīties dažādās spēlēs, aktivitātēs, t.sk. apmācībā, kas veicināja jauniešos jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu. Darbojoties kopā jautros un netradicionālos veidos, jaunieši centās tuvāk iepazīt viens otru. Mārtiņa un Ņinas Luščenokas, projekta atbalsta personas vadībā projekta aktivitātes dalībnieki tika iepazīstināti ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Vēlāk, jaunieši paši izveidoja arī savu Kārtības rulli, kura noteikumu izstrādē aktīvi piedalījās visi dalībnieki. Jaunieši, savos „noteikumos” iestrādāja „normas”, kas veicinātu visu jauniešu aktīvu līdzdalību projekta aktivitātē, „prasības” pret saviem treneriem – jauniešiem, kas vadīs nodarbības, kā arī, „ieteikumus”, lai nodarbības padarītu interesantākas un svarīgākais – jauniešu veselībai drošas.
  Neskatoties, uz to, ka bija pagājušās tikai dažas stundas, dalībniekiem tika piedāvāts uzdevums: uzrakstīt uz krāsainām lapiņām, kas mudināja jaunieti pieteikties līdzdalībai projektā, un paust savu pirmo iespaidu par „vēlamo” vai „sagaidāmo”.  (Uzreiz gribētos piebilst, ka jauniešu viedokļi un pirmais iespaids visnotaļ krasi atšķīrās, kas projekta īstenotājos pat pirmā mirkli varbūt ieviesa nelielu nedrošību, bet par laimi, tas bija tikai pirmais mirklis! Nepagāja pat 3 stundas, ka visi projekta dalībnieki bija 100% jau vienādas domās, ka 4 dienas solās viņu dzīvē būs kaut kas vienreizējs, pasakains, neaizmirstams un ļoti ļoti svarīgs posms viņu dzīvē. Projekta komandai prieks, ka tieši tā arī notika. Par to liecina katru dienu un projekta aktivitātes noslēgumā veiktas aptaujas, un veiksmīgi izpildītais pašu jauniešu izveidotājs Kārtības rullis!)
  Lai jauniešiem, tik tiešām, būtu ko atcerēties, projekta aktīvisti „parūpējas” par katru minūti, ko jaunieši pavadīs viesu mājā. Pirmās dienas vakara nagla, komandas saliedēšanas pasākumu ietvaros, bija jauniešu pašu iestudētās etīdes, kuru sagatavošanai tika dota tikai pusstunda, un ar šo uzdevumu visi jaunieši tika veiksmīgi galā. Veidojot etīdes, jaunieši tajos ieliku lielu izdomu un savus talantus un priekšnesumi bija izdevušies lieliski. Etīdēs tēma „Jauniešu līdzdalība” tika attēlota visdažādākās interesantās formās un metodēs, bet vienojošais bija atraktivitāte, muzikālais noformējums un humors, kas caurvija jauniešu uzvedumus.
  Nākamās dienas rīts sākās jau 7.00 ar aktīvu celšanos un rīta rosmi. Jaunieši samiegojušies devās uz Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas zāli, kur izkustināja vēl neievingrotās locītavas. Pēc rīta rosmes visi moži devās uz  istabiņām, lai sakārtotu tās pirms brokastīm, pēc kurām, jauniešu darbs tika organizēts 2 grupās. Daļa jauniešu devās apgūt deju soļus Hip – hop skolas zālē, bet otra puse palika viesu nama telpās, lai izpaustu savu talantu zīmēšanā. Neskatoties uz to, ka deju treneri – jaunieši: Konstantīns Oželeda un Toms Teicis bija ļoti labsirdīgi un kuri ar savu deju pasniegšanas un izpildīšanas mākslu apburoja gan meitenes, gan zēnus, viņu nodarbības jauniešiem likās „visgrūtākās”, „vissarežigātās” un pat neizpildāmas. Jaunieši, vadot nodarbības, pret saviem vienaudžiem izvirzīja stingrās disciplīna prasības, stingras prasības noteiktu uzdevumu izpildei, un svarīgākais „iesildīšanas” uzdevumu izpildei, lai nerastos kādas veselības problēmas. (Jāpiebilst, ka abiem puišiem ir jau lielā un nopietna pieredze darbojoties dejošanas „sfērā”. Jo, Konstantīns, ir vairāku Salacgrīvas novada (un ne tikai!) kolektīvu dalībnieks, organizē jauniešu apmācību savā dzīves vietā, bet Toms, kā biedrības biedrs, šī projekta ietvaros ir izveidojis Limbažu novada jauniešu grupu un veiksmīgi tiem vada „Laikmetīgo deju” nodarbības). Mācot dejošanu, gan Konstantīns, gan Toms ar patiesu prieku nodeva savas zināšanas par dejošanu saviem vienaudžiem. Deju nodarbības vienmēr sākās ar pamatīgu iesildīšanos, kas bija svarīgākā nodarbību daļa, jo arī iesildoties tika likti klāt dažādi deju elementi, lai to padarītāku interesantāku.Paralēli šīm nodarbībām, viesu namā jau pirmā izmešanas nodarbībā tapa skaisti zīmējumi, kuros katrs jaunietis attēloja savu vārdu grafiti stilā. Atbildīgie par zīmēšanas nodarbībām, katrs savā grupā, bija Saulcerīte Stepiņa un Linards Aizpurietis. Viņu virs – treneri un zīmēšanas eksperti bija: Valdis Konstants un Toms Teicis, kuri no dejošanas brīvajā laikā, jauniešu talantu izkopšanai zīmēšanas jomā, sniedza „mākslinieka – profesionāla” ļoti nepieciešamās konsultācijas jauniešiem. Zīmējumi bija lieliski un organizatoriem par pārsteigumu izrādījās, ka katram no šeit atbraukušajiem dalībniekiem ir savs stils un liels talants zīmēšanā. Starplaikos, visi jaunieši piedalījās saliedēšanās pasākumos un risināja dažādas sarežģītības uzdevumus, kuros bija nepieciešama gan atjautība, gan arī izveicība. Dienas saspringtajā režīmā, nemanot pienāca vakariņu laiks, pēc kura sekoja dienas aktivitāšu izvērtējums, hip-hop, elektro dance u.c. deju stilu paraugdemonstrējumi, priekšnesumi, kā arī deju vakars.
  Trešās dienas rīts, jauniešiem likās vis neaizmirstamāks, jo pēc nopietnas dejošanas nodarbību laikā, vakara programmas, kājas likās stīvas, smagas un sāpes visos muskuļos, vairāk lūdza pēc nopietnas atpūtas, „pagulēšanas”, „pasapņošanas gultā”, bet, projekta un nodarbību vadītāji bija neatlaidīgi, un jau rīta rosmei bija sarūpējuši jaunus „pārsteigumus” un jaunas aktivitātes. Šeit atkal jāuzslavē visus jauniešus, jo visi kā viens turējās cieši  komandā un darīja visu, ko viņiem tik neliek darīt aktīvistu grupa. Jaunieši, ne tikai dejoja, zīmēja, bet iesaistījās deju horeogrāfijas veidošanā, citu projekta aktivitāšu laika un programmu plānošanā, „pieslīpēja” projekta logo, kuru nosūtīja tipogrāfijai kreklu apdrukai, u.c. Ne tikai rīta rosme, bet dejošanas nodarbība, vairākiem jauniešiem likās kaut kas neatkārtojams. Jo, deju treneri, kuri noteikti bija noguruši visvairāk (jo nodarbības pasniedza 2 grupām dienā!), bija „nepieejami” jauniešu lūgšanām atpūsties, atlikt nodarbības vai samazināt slodzi. Konstantīns un Toms, smaidot, optimistiski noskaņojot jauniešus, maziem soļiem, virzoties uz priekšu, iesildoties, aizvien vairāk jauniešus ievadīja Hip –hop deju ritmos.  Un, tas vainagojas ar panākumiem, jo pēc nodarbībām (neskatoties uz lielām sāpēm muskuļos, dēļ kā meitenēm bija problēmas kāpt pa kāpnēm, lai tiktu uz savu istabiņu), visa grupa ejot no skolas zāles uz viesu māju dejoja un burtiski lidoja spārnos no gandarījuma un prieka par paveikto un iemācīto. Arī zīmēšanās nodarbībās, pasniedzēji izvirzīja aizvien „sarežģītākos” uzdevumus, un šoreiz, vajadzēja veidot zīmējumus, kas saistās ar radošo apmācību tēmu – dejām, mūziku, programmu „Jaunieši darbībā” un pašiem jauniešiem. Aktivitāšu programma bija izveidota tā, lai jauniešu darbošanos nepārtraukti mainītos, lai aktivitāšu laikā tiktu izmantotas dažādas neformālas izglītības programmu metodes, tā lai visi jaunieši varētu vienkopus izbaudīt apmācības, izklaides un atpūtas elementus, uzsvaru liekot uz dejošanu un zīmēšanu apgūstot grafīti prasmi.
  Šajā dienā, bija vēl kāda aktivitāte. Pēc pusdienā laiks tika veltīts pārgājienam „Iepazīsim apkārti” un apciemosim Baumaņa Kārļa pieminekli. Pārgājiena „gidu” pienākumus pildīja Linita, kas dzīvo Viļķenes pagasta teritorijā un kura mācās vietējā skolā. Visā pārgājiena laikā, meitenes ļoti interesanti, atraktīvi un saturīgi iepazīstināja mūs ar Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas, Viļķenes pagasta vēsturi, kā arī atgādināja, ka viņu novadnieks Baumaņu Kārlis ir Latvijas valsts himnas autors! Viļķene ir neliels ciematiņš, tāpēc dažu stundu laikā mēs apciemojām Baumaņu Kārļa pieminekli,  ielūkojāmies Viļķenes pagasta bibliotēkā, kurā ir jaukas un mājīgas telpas, no tālienes aplūkojam Baznīcu. Pa ceļam ieraudzījām izveidotu Rotaļu un atpūtas laukumu bērniem, kas veiksmīgi papildina sporta stadionu, bet pašā centrā atrodas  Viļķenes pagasta māja un Kultūras nams, kas ir ļoti populāra sabiedriskā vieta, ne tikai Viļķenes, bet arī visas Limbažu novada sabiedrības vidū. Atgriežoties viesu mājā, meitenes  bezgalīgi daudz interesantu lietu pastāstīja par savu skolu, par tās tradīcijām, par to, ka skola jau vairāku gadu garumā ir viena no Limbažu novada (un ne tikai!)  aktīvākajām skolām veselības veicināšanas jomā. Nesen, skolas ēkai, pievienojas klāt vēl kāda – sporta halle, un tagad arī Viļķenes jaunieši bauda visus tos „sporta iespēju labumus”, kurus līdz šīm bija iespējams izmantot pamatā tikai Limbažu pilsētas jauniešiem. Skolas kolektīvs bieži iesaistās projektu īstenošanā, kuros aktīvu dalību ņem skolēni, skolas administrācija ļoti atbalsta visas novadā organizētās aktivitātes bērniem un jauniešiem, piemēram, skolas direktore Ilze Ādamsone ar savu kolektīvu laipni atvēlēja skolas zāles telpas arī mūsu projekta veiksmīgais īstenošanai. Mums visiem bija prieks, par meitenēm, kas mācās šajā skolā un protams, liels gandarījums, par iespēju piedalīties projekta aktivitātēs, tik vēsturiski un mūsdienīgi svarīgā vietā, vietā kur savu mūža darbu paveica Baumaņu Kārlis un kur strādā un aktīvi darbojas tik jauki un atvērti sadarbībai cilvēki.
  Pēc pārgājiena, jaunieši ar lielu apņēmību atkal ķērās pie darāmajiem darbiem. Tā, kā pusdienas laikā visi jauniešu zīmējumi tika sanumurēti un izlikti pie viesu nama zāles sienām, tad katram jaunietim bija iespēja nobalsot par viņuprāt visveiksmīgākajiem zīmējumiem, kuri vēlāk tika izmantoti – kā pamata tēma zīmējot lielformāta zīmējumus grafiti stilā. Vērtētāja loma nebija no vieglajiem, jo visi darbi bija tik interesanti, kvalitatīvi izpildīti, ka izvēlēties savus 5 „vismīļākos” darbus praktiski bija neiespējami. No visiem tuvu 100 darbiem, par veiksmīgākajiem tika atzīti 12. Izmantojot šos darbus, grupas, jau sadaloties nelielās komandās 3- 4 jauniešu sastāvā, tagad mēģināja veidot nevis personīgo, bet komandas zīmējumu, kuru jaunieši paši vēlētos iemūžināt uz kādas ēkas sienas, savā dzīves vietā vai kāda novada pilsētas  sienas.  Darbs komandā, bija viens interesants un radošs pasākums, jo jauniešiem bija kopīgi jāvienojas par zīmējuma tēmu, zīmēšanas tehniku, zīmēšanas piederumiem, krāsām, un svarīgākais, katra dalībnieka lomu un viņa uzdevumiem darba izstrādes laikā. Pat nemanot, ka pagāja vairākas stundas un beidzot, tapa krāsaini un jautri plakāti, kuros jaunieši attēloja projekta tēmu un savas idejas. Vēlāk, komandas, kam pietrūka laiks darba kvalitatīvai nobeigšanai, savu darbu turpināja vēla arī pēc vakariņam.
  Bet, paralēli zīmēšanas nodarbībai, jaunieši skolas zālē „slīpēja” savu deju, un gatavojas svarīgākajām notikumam, kad visiem kopā bija jāprezentē iemācītājs. Jaunieši veidoja deju programmu, kurā varēja piedalīties ikviens, gan ar savu solo deju, vai kolektīvo sniegumu. Tas bija ko vērts, un pasakaini neaizmirstams, jo katrs no sirds gribēja parādīt sev un citiem, ko viņš ir iemācījies tikai dažu dienu laikā.Vakars turpinājās ar jauniešu priekšnesumiem, kuri šoreiz bija izveidoti vienreizēji! Jaunieši savā starpā bija labāk iepazinušies un jutās drošāki. Dejošana šajā vakarā izpalika, jo bija liels nogurums pēc dienas mēģinājumiem un daļai sāpēja kājas, taču visi bija laimīgi, jo mēģinājumi ir bijuši tā vērti. Jaunieši iemācījās ļoti daudz ko jauna. Vēlāk vakarā notika projekta aktivitāšu izvērtēšana, kad katrs jaunietis varēja pastāstīt savus iespaidus un viedokli par radošajām apmācībām, projekta nepieciešamību un aktualitāti jauniešu vidū.Atsauksmes par projekta aktivitāti - par visām dienām bija ļoti labas. Lielu sajūsmu izpelnījās deju nodarbības, kurus vadīja Toms un Konstantīns, jādomā, ka laikam tie stingrākie skolotāji vienmēr paliek vistuvākie sirdij. Protams, nedalītu pateicību jaunieši izteica arī pavārītēm Gaidas Berkanes vadībā, kura ar savu komandu nodrošināja mums ļoti garšīgas maltītes ar ļoti lielajām porcijām. Jaunieši pateicas Dzintrai Eglītei par mīļu un siltu uzņemšanu savā viesu mājā un arī pirti, kuru viņa mums uzsauca! Īpašu paldies jaunieši teica Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas kolektīvam un īpaši skolas direktorei Ilzei Ādamsonei, kura sponsorēja mums skolas zāli deju nodarbībām.
  Pasākuma dalībnieki no sirds pateicas visai projekta komandai: Tomam, Mārtiņam, Saulcerītei, Inetai, Linardam, Ģirtam, Sabīnei, Lienei, Dzintaram un protams, projekta atbalsta personai Ņinai Luščenokai.
  Nākamajā rītā – aktivitātes noslēguma dienā, ņemot vērā lielo nogurumu, jauniešiem tika dotas „atlaides” un rīta rosmi atcēla, tādēļ rīts sākās ap deviņiem ar brokastīm. Taču jau pēc pusstundas visi dalībnieki stāvēja deju zālē, lai pēdējo reizi izmēģināt iemācīto pieslīpēt horeogrāfiju un deju soļu ritmiskumu, un vēlāk, visiem interesentiem, kas nodrošināja projekta īstenošanu, tā atbalstītājiem piedāvāja interesantu un saturīgo programmu, kuras laikā dejoja gan jaunieši – projekta dalībnieki, gan viņu skolotāji – Toms un Konstantīns.  Un vēlāk, projekta komanda, piedāvāja jauniešiem iespēju piedalīties vēl kāda aktivitātē, kas veicināja jauniešu savstarpējo sadarbību un saliedēšanu.
  Turpinot aktivitātes rezultātu prezentāciju, jaunieši devas no deju zāles uz viesu māju, lai varētu  noprezentēt arī zīmētāju darbu. Jaunieši pa grupām prezentēja savus zīmējumus un vienojas par darbiem, kurus izmantos projekta aktivitātē 30.04.2011., kad jaunieši Limbažos izmantojot grafiti tehniku apzīmēs kādas sienas, t.i. veidos reklāmu par projektu un programmu „Jaunatne darbībā” un protams, par savu biedrību!
  Pirms aizbraukšanas jaunieši vēlreiz pateicās projekta veidotājiem, pavārītēm un viesu nama saimniecei par silto uzņemšanu. Rakstīja eseju par pavadīto laiku viesu mājā un aizpildīja anonīmas anketas, tā veicot visu četru dienu darba novērtējumu, un tikai tad devās mājup, ar norunu, ka drīz vien tiksies atkal deju nodarbībās, ko Limbažos vada Toms, kā arī citās projekta aktivitātēs! Biedrība „Mēs- nākotnei!” un tās jaunieši izsaka lielu pateicību visiem jauniešiem, kas piedalījās projekta aktivitātē, pavārītēm – Gaidas Berkanes vadībā, viesu nama „Dārziņi” saimniecei – Dzintrai Eglītei, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas direktorei Ilzei Ādamsonei, šoferītim Andrim, un protams, mūsu sadarbības partneriem: Lienei Eglītei (Salacgrīva), Gunai Krūmiņai (Alojā), Dacei Lapšanei (Ozolmuižā), kuri no sirds palīdzēja komandas dalībniekiem projekta dalībnieku piesaistei un atlasei! Paldies Konstantīnam un Valdim, kuri palīdzēja projekta komandai projekta aktivitāšu īstenošanā!
  Paldies sakām arī visiem tiem jauniešiem, kas palika mājās un vietu skaitu ierobežojuma dēļ uz apmācībām netika, taču mēs jūs visus aicinām pieteikties un piedalīties nākamajās projekta aktivitātēs, kas notiks aprīlī un maijā.
  Projekta komanda: Ineta Zvirbule, Saulcerīte Stepiņa, Mārtiņš Aizpurietis, Linards Aizpurietis un Toms Teicis

  „Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertas informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1410039
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 4 viesi