Galvenā lapa 07_03_10_Sorosa_projekts_1

  Limbažu novada jaunatnes politikas īstenošanas programmas izstrāde 2010.- 2013.gadam.

  Kā zināms katrs jaunietis novadā ir unikāls ar savu personību, raksturu, interesēm un skatu uz dzīvi. Katram jaunietim ir lielāki vai mazāki mērķi, kurus viņi vēlas sasniegt, bet kopā viņus vieno viens mērķis par labāku rītdienu un gaišāku nākotni civilizētā un demokrātiskā sabiedrībā. Dažkārt pašiem jauniešiem pietrūkst informācija, pieredze, motivācija un skaidrs, detalizēts plāns savu labo mērķu sasniegšanai.

  Tādēļ biedrība „Mēs – nākotnei!” 2009.gada rudenī ir iesniegusi projekta pieteikumu SOROSA – FONDS Latvija un saņēmusi finansējumu par Limbažu novada jaunatnes politikas īstenošanas programmas izstrādi 2010.- 2013.gadam. LR Izglītības zinātnes ministrija uzsver, ka jaunatnes politiku ļoti būtiski ir īstenot novada līmenī, jo tajā pieņemtajiem lēmumiem ir īpaši liela nozīme uz jauniešu ikdienas dzīvi. Attīstoties jaunietim attīstās arī novads, jo veidojoties sociāli atbildīgiem jauniešiem, tiek piesaistītas jaunas idejas, resursi tieši konkrētam, vietējam novadam. Aktīvie jaunieši iesaistās novada lēmumu pieņemšanas procesā, veic brīvprātīgo darbu, tādējādi ietekmējot novada sabiedrisko dzīvi. Tāpēc šī programmas izstrāde ir ļoti svarīga, lai varētu nodrošināt mērķtiecīgas, plānotas un efektīvas darbības priekšnoteikumus Limbažu novada jaunatnes politikas jomā. Šīs programmas izstrādē ir paredzēta liela jauniešu līdzdalība, tādā veidā ir garantēta viņu ieinteresētība un aktivitāte turpmākai šī dokumenta realizācijai, kā arī tā paredz uz jauniešiem vērstu plānotu, praktisku pasākumu kopumu, iesaistot nevalstiskās organizācijas, jaunatnes speciālistus, izglītības iestādes, deputātus, darba devējus un citus interesentus, tādā veidā nodrošinot kvalitatīvu programmas izstrādes darbu.
  Jaunatnes politikas mērķis ir uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti novadā, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai un attīstot pakalpojumus un aktivitātes, lai veicinātu jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, darba tirgū un pāreju pieaugušā statusā.
  Šī projekta īstenošana būs loģisks un nepieciešams papildinājums biedrības iesniegtajam projektam Lauku atbalsta dienestā par veselības veicināšanas, jauniešu neformālās izglītības un iniciatīvu centra izveidi Limbažos. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Jaunatnes likuma, Izglītības ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2009.-2013.gadam noteikto „ja biedrības viens no mērķiem ir darbs ar jaunatni …”(tai skaitā, ja jaunieši paši darbojas biedrībā) biedrībai ir tiesības sadarbībā ar valsts institūcijām un pašvaldību līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī Jauniešu centrs ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām, kuras mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei. Šīs dokuments būtu svarīgs gan novada politiķiem, kā plānošanas un darbības nodrošināšanas bērnu un jaunatnes jomā, gan svarīgs visām iestādēm, institūcijām, kas Limbažu novada teritorijā darbojas ar bērniem un jaunatni, un, protams, svarīgs visām nevalstiskajam organizācijām, kuras veic darbību bērnu, jauniešu un to ģimeņu labā Limbažu novada teritorijā.
  Biedrība aicina uz sadarbību, un gatava uzklausīt un sadarboties ar ikvienu interesentu, kas vēlas praktiski piedalīties pie Limbažu novada jaunatnes politikas attīstības dokumenta izstrādē, lai darbība šajā jomā būtu plānota, sistemātiskā, mērķtiecīgā un rezultātu vērsta, un svarīgākais saprotama katram Limbažu novada iedzīvotajam. Svarīgākais, izstrādājot novada jaunatnes darbības programmu, ir nepieciešams „nospraust” ilgtermiņa prioritātes, mērķus un uzdevumus, un visiem kopā censties tās īstenot. Projekta īstenošanas laikā ir plānotas dažādas publiskās aktivitātes, tikšanās ar bērnu un jauniešu auditorijām, vecākiem, politiķiem, aptauju veikšana, situācijas izpēte, dokumenta izstrāde un prezentācija sabiedrībai. Par projekta īstenošanas aktivitātēm mēs sniegsim informāciju savā mājas lapā www.mes.limbazi.lv, kā arī Limbažu novada mājas lapā www.limbazi.lv, l/a „Auseklis”, Limbažu TV, kā arī reģionā masu medijiem.
  Projektu ir paredzēts īstenot līdz 2010.gada jūlijam. Projekta kopējais finansējums (grants), ko nodrošina SOROSA – FONDS Latvija ir 2000 Eiro. Projekta vadību uzņemas biedrības „Mēs – nākotnei!” jaunieši, kuri šobrīd strādā pie projekta darba grupas izveides. Savā pulkā mēs aicinām enerģijas pilnus un gatavus praktiski strādāt bērnus, jauniešus, vecākus, skolotājus, nevalstisko organizāciju un iestāžu pārstāvjus, kas darbojas bērnu un jaunatnes jomā, novada uzņēmējus un politiķus. Visus, kas vēlas darboties projekta īstenošanas darba grupā, aicinām pieteikties rakstot: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

  Biedrības „Mēs – nākotnei!” vārdā,
  projekta vadītājs Mārtiņš Aizpurietis

   

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1425892
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 8 viesi