Galvenā lapa 30_09_09_neformala_izglitiba

  Kas ir neformālā izglītība?


  Latvijas Republikas Izglītības likums (spēkā esošs no 1999.06.01.) definē neformālo izglītību kā ārpus formālās izglītības organizētām interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību. Praktiski jaunatnes neformālā izglītība ir jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus izglītojoša darbība, kas papildina formālajā izglītībā iegūtās zināšanas ar prasmēm, iemaņām un praktisku pieredzi, kas nepieciešama ikvienam sociāli un ekonomiski aktīvam cilvēkam.

  Jaunatnes neformālā izglītība balstīta uz interaktīvu mācīšanos - darot to, kas patīk un liekas interesants katram individuāli, un galvenais mērķis ir jauniešu personības attīstības veicināšana, atbalstīšana un kopīgas sabiedrības vērtību sistēmas attīstīšana. Neformālā izglītība attīsta dzīves prasmes, piemēram, spēju risināt problēmas, neparedzētas situācijas un konfliktus, kritiski vērtēt un pieņemt lēmumus u.c., kā arī dod iespēju katram individuāli sevi pilnveidot un pierādīt.
  Vietas, kur jaunieši var iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, ir dažādas, un svarīgi atzīmēt to, ka tās ir pieejamas ikvienam, tajā skaitā arī sociālās atstumtības un riska grupas jauniešiem, piemēram, jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Tomēr pats pamats jaunatnes neformālajai izglītībai ir jaunatnes organizācijas un jaunatnes iniciatīvu centri, kur ikdienā notiek praktisks darbs ar jauniešiem.
  Izplatītākās jaunatnes neformālās izglītības aktivitātes ir dažādas radošas darbnīcas, nometnes, semināri, konferences, kā arī citu pasākumu organizēšana, projektu rakstīšana un īstenošana, vietējas un starptautiskas pieredzes apmaiņas, brīvprātīgais darbs u.c. Visu minēto pasākumu būtība ir tāda, ka tos brīvprātīgi iniciē, plāno un īsteno paši jaunieši par tematiem, kas tiem pašiem liekas aizraujoši un svarīgi.

  Portālos apkopota informācija

   

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1425887
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 6 viesi