Galvenā lapa Projektu aktivitātes Step in Europe with music 2014_02_06_komanda_apstiprinata

  Beidzot beidzās projekta „Step in Europe with music”  kandidātu  izvērtēšana....

  Projekta „Step in Europe with music”  ietvaros  mēs saņemam 28 jauniešu anketas. Lai piedalītos projektā, mums bija jāizveido komanda 8 dalībnieku sastāvā, t.sk. projekta vadītājs. Vairāki no jauniešiem, kuri darbojas biedrībā, kā brīvprātīgie arī  izteica vēlmi darboties projektā.  Neskatoties uz to, ka komanda oficiāli vēl nebija apstiprināta, viņi, kā brīvprātīgie palīdzēja projekta vadītājai  veikt sagatavošanas darbos, piedalījās komandas dalībnieku izvērtēšanā, un  izveidoja komandu no jauniešiem, kuri atbilda projekta mērķauditorijai.

  Vēlmi piedalīties projektā izteica jaunieši no Saulkrastu, Alojas, Salacgrīvas, Cēsu, Gulbenes, Valmieras un  Limbažu novadiem.  Pamatā, anketas atsūtīja jaunieši,  kuri mācās internātskolās, apmeklē vakara vidusskolas,  dzīvo bērnu namos vai šobrīd turpina mācības citās mācību iestādēs.  Saņemtas vairākas anketas no jauniešiem,  kuri mācās Valsts ģimnāzijā, strādā par mākslinieku,  pasniedz jogas nodarbības, mācās mūzikas vidusskolās,  un kuriem ļoti patīk mūzika, jaunieši, kuri  ir ļoti  talantīgi mūzikas  jomā, bet diemžēl,  šoreiz mūsu projekta mērķgrupai  viņi neatbilst. Tāpēc, ar lielu nožēlu vairākiem jauniešiem bijām spiesti atteikt. Ļoti ceram uz sadarbību ar viņiem, iespējams, citos projektos.
  Tikko projekta grupa tika apstiprināta, mēs ieplānojam visiem dalībniekiem tikšanās. Turpmāk plānojam tikties katru piektdienu un sestdienu. Projekta darba grupa tika uzrunāta nopietnam darbam. Jaunieši apņemas darboties un sadarboties, mācīties un gatavoties aktivitāšu vadīšanai, lai projekts, kuru plānojām  organizēt 21/03-30/03 viesu mājā „Smēdes”, Pāles pagastā izdotos. Kā jau informējam, šīs ir starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts un tā darbā piedalīsies jaunieši no Latvijas, Spānijas, Grieķijas un Bulgārijas.

   

  Projekta vadītāja Saulcerīte Tomsone, darba grupas jaunietis Māris Puķēns

  “Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1425893
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 9 viesi